Op de fiets naar de stamceltransplantatie

Voldaan en fris ogend arriveerde Wout Theuws per fiets vanuit zijn woonplaats Eersel bij het Maastricht UMC+. Hij meldt zich na de ruim 90 fietskilometers op de afdeling Haematologie voor zijn tweede stamceltherapie. Een periode waar hij erg tegenop ziet maar zo goed mogelijk voorbereid aan wil beginnen.

Voldaan en fris ogend arriveert Wout Theuws per fiets vanuit zijn bij het Maastricht UMC+. Hij meldt zich na de ruim 90 fietskilometers vanaf zijn woonplaats Eersel op de afdeling Hematologie voor zijn tweede stamceltherapie. Een periode waar hij erg tegenop ziet maar zo goed mogelijk voorbereid aan wil beginnen.

Onder begeleiding van een dertigtal fietsers inclusief zijn behandelend hematoloog en opgewacht door een supportersgroep werd hij door medewerkers van de afdeling hematologie ontvangen.Theuws wil met zijn actie bereiken dat er aandacht is voor zijn  boek Harder en zijn Alp D’HuZes 2020-actie waarmee hij sponsorgelden inzamelt voor KWF-kankerbestrijding.

Daarnaast ziet hij de fietstocht naar het ziekenhuis als een goede fysieke voorbereiding op zijn behandeling.  Theus: “De behandeling  wordt een flinke kluif die ik knalhard wil beginnen door met de fiets naar het ziekenhuis te fietsen met een aantal vrienden. Daarmee  wil ik duidelijk  maken dat het menens is en dat het gas erop moet.” Door de fietstocht met familie en vrienden te doen verwacht hij maximale energie en motivatie op te doen voor de stamceltherapie: “In alles komt de saamhorigheid terug en dat sterkt me enorm.”

Fonds: https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/WWWwouttheuwseu

Sluit de enquête