Behandeling

Op basis van de uitkomsten van alle onderzoeken wordt bepaald of, en zo ja, welke behandeling voor u het beste is. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. U bespreekt samen met de arts wat voor u de beste behandeling is. U kunt poliklinisch worden behandeld, op het Oncologisch Dagcentrum of op de verpleegafdeling (A5).

De behandeling kan bestaan uit chemotherapie. Radiotherapie (of te wel bestraling) kan ook een onderdeel zijn van de behandeling. Radiotherapie vindt plaats binnen Maastro Clinic. Maastro Clinic is middels een loopbrug verbonden met het Maastricht UMC+. Voor sommige patiënten is een stamceltransplantatie noodzakelijk. Deze behandeling vindt plaats in een beperkt aantal ziekenhuizen in Nederland. Inwoners uit de provincie Limburg en Zuidoost Brabant kunnen terecht in het Maastricht UMC+. Deze zorg wordt gecoördineerd door de stamceltransplantatiecoördinatoren. Stamcellen bevinden zich in het beenmerg. Door stamcellen te stimuleren met een groeifactor verplaatsen deze zich naar het bloed. Op de afdeling Dialyse worden de stamcellen uit het bloed gehaald. Op het stamcellaboratorium worden de stamcellen bewerkt en eventueel ingevroren tot het moment van transplantatie.

Kwaliteitskeurmerk JACIE

Het stamceltransplantatieprogramma beschikt over het kwaliteitskeurmerk JACIE (Joint Accreditation Committee ISCT EBMT). Dit internationale keurmerk heeft het Maastricht UMC+ ontvangen voor de zorg rondom beenmerg- en stamceltransplantaties.

Voor meer informatie over de behandeling van de ziektebeelden leukemie, lymfeklierkanker, multipel myeloom, myeloproliferatieve neoplasie en myelodysplastisch syndroom en het behandelteam van het Maastricht UMC+ verwijzen wij u naar de website van het Oncologiecentrum van het Maastricht UMC+.

In het magazine 'Gezond Idee' van het Maastricht UMC+ vertelt dhr. van den Eijnden en diverse betrokken medewerkers over het stamceltransplantatietraject.

Lees het artikel
Sluit de enquête