Samenwerkingsverband Zuid-Oost Nederland

Hemofiliebehandelcentrum
MUMC+ expertisecentrum voor Hemofilie, von Willebrand ziekte en Trombopathie
Expertisecentrum Expertisecentrum voor Hemofilie, von Willebrand ziekte en Trombopathie
Hemofiliebehandelcentrum
Verwijsfunctie, Consulentschap en Behandelprotocollen
Informatie over het coronavirus en de bijbehorende maatregelen

Heeft u een afspraak in het ziekenhuis? Hoe gaat dit tijdens deze periode met corona? 
kijk hier voor de actuele informatie over de maatregelen in het ziekenhuis

Coronavaccinatie Informatie voor hematologische patiënten
Lees verder