De afdeling participeert in de opleiding van studenten Geneeskunde (bachelor, master en PhD studenten van de Faculty of Health, Medicine and Life sciences) o.a. als programmacoördinator Klinisch Onderzoek (master Arts-Klinisch Onderzoeker), programmacoördinator van de Engelstalige Biomedical Sciences Master, Master coördinator of geneeskunde en het International Track of Medicine en als vicevoorzitter van de examencommissie Interne Geneeskunde. Daarnaast speelt de afdeling Hematologie een belangrijke rol in de opleiding tot medisch specialist (hematoloog en medisch immunoloog). Dit betekent voor patiënten dat naast de internist-hematoloog ook arts-assistenten in opleiding en co-assistenten onderdeel uitmaken van het medisch team.  

Meer informatie over de opleiding tot hematoloog kan worden opgevraagd via hematologie@mumc.nl

Sluit de enquête