Patiëntenzorg

Veel verschillende hulpverleners zijn betrokken bij het hematologisch zorgproces. Er wordt intensief samengewerkt met de diverse afdelingen.

Binnen de afdeling Interne Geneeskunde vervult het medisch specialisme Hematologie een coördinerende rol in de behandeling van patiënten met goed- en kwaadaardige hematologische ziekten. De zorg omvat o.a. hemostase- en hemofiliezorg, intensieve chemotherapie, autologe stamceltransplantaties, transplantaties van familiedonoren en niet-gerelateerde donoren alsmede navelstrengbloedtransplantaties. 

Sluit de enquête