DDAVP test

DDAVP, ook wel Minrin of Desmopressine genoemd, is een synthetisch (kunstmatige gemaakt) hormoon dat de productie en afgifte stollingsfactor VIII en Von Willebrand-factor stimuleert. DDAVP kan gebruikt worden voor de behandeling van mensen met milde hemofilie A, de ziekte van Von Willebrand en bij stoornissen van de bloedplaatjes. DDAVP kan op 2 manieren worden toegediend: via een bloedvat (intraveneus) of via de neus (in de vorm van een neusspray. Tijdens de test wordt de DDAVP via het bloedvat toegediend. Het doel van de DDAVP test is om te kijken of de factor VIII en de Von Willebrandfactor voldoende stijgen na toediening van DDAVP. Bij voldoende stijging kan DDAVP gebruikt worden bij onder andere tandheelkundige ingrepen, kleine operaties, bij beginnende spier- of gewrichtsbloedingen en neusbloedingen.

Voorbereiding

 Voor en na de test mag u gewoon eten en drinken. U mag ook uw eigen medicijnen gebruiken, tenzij de arts anders met u afgesproken heeft. De test duurt ongeveer 5 uur.

De test

De test bij volwassenen wordt gedaan op het intern dagcentrum, voor kinderen is dit op het kinderdagcentrum op afdeling C2 in het MUMC+. De verpleegkundige brengt een infuusnaaldje in. Hierna vindt de eerste bloedafname plaats. Vervolgens sluit de verpleegkundige het infuus aan, waarna de DDAVP in een half uur via het infuus toegediend wordt. 1 en 4 uur na inlopen van de DDAVP wordt er opnieuw bloed afgenomen.

Na de test

Er is geen speciale nazorg nodig. De volgende voorbijgaande verschijnselen kunnen optreden: blozen, hoofdpijn, duizeligheid, vasthouden van vocht. Daarom mag u niet te veel drinken (kinderen maximaal 1 liter) in de eerste twaalf uur na het toedienen van de DDAVP. Het tijdens de test toegediende medicijn, wordt uitgeplast. Hier merkt u niets van. De pleister van het infuus kunt u bij thuiskomst verwijderen.

De uitslag

De uitslag van uw test krijgt u van de specialist. U krijgt een afspraak voor dit gesprek. De specialist bespreekt met u het vervolg. Meer informatie over DDAVP vindt u hier.

Sluit de enquête