Verwijzers

Verwijs volwassen patiënten met (verdenking op) een stollingsstoornis naar de internist- hematoloog via de polikliniek Oncologiecentrum van het Maastricht UMC+. Informatie voor het verwijzen vindt u hier. Verwijs kinderen met (verdenking op) een stollingsstoornis naar de polikliniek Kindergeneeskunde van het Maastricht UMC+. 

Sluit de enquête