Wanneer neemt u direct contact op?

Bij een bloeding

Is er sprake van een bloeding of een ander acuut probleem, dan kunt u direct bij ons terecht voor behandeling.
Indien het mogelijk is, vragen we u telefonisch contact op te nemen met het HBC of met de dienstdoende (kinder)hematoloog.

Indien er sprake is van een levensbedreigende situatie belt u eerst 112. Het is dan belangrijk om te benoemen dat u of uw kind een stollingsstoornis heeft. Het ambulancepersoneel is verplicht u naar een HBC te brengen, ook als dit buiten de regiogrenzen is. Indien u naar een ander HBC bent gebracht, geef dat dan aan ons door.

Bij een operatie of (tandheelkundige) ingreep

Zodra u weet dat u of uw kind een operatie of ingreep moet ondergaan, geef dat dan aan ons door.  De hemofiliebehandelaar moet toestemming geven en beslissen of u vóór en eventueel na de operatie stollingsfactoren moet krijgen. Om (na)bloedingen te voorkomen, raden we u dringend aan nooit een operatie of ingreep uit te laten voeren voordat er contact is geweest met de hemofiliebehandelaar. Dit geldt ook voor tandheelkundige ingrepen.

Als u op reis gaat

Houd bij het bestellen van uw stollingsproducten en aanverwante medicijnen rekening met vakanties en reizen die u gepland heeft. Vraag aan onze verpleegkundige een douaneverklaring om zonder problemen de medicatie de grens over te kunnen krijgen. Gaat u naar een land waar stollingsproducten niet (gemakkelijk) te verkrijgen zijn? Geef dit dan ook tijdig door aan de HBC verpleegkundige. Lees meer op de website van NVHP over aandachtspunten voor als u op reis gaat.

Bij zwangerschap (of kinderwens)

Bent u zwanger, of heeft u een kinderwens? Dan is het belangrijk dat u contact met ons op neemt. Meestal zal de zwangerschap en bevalling onder begeleiding van o.a. een gynaecoloog, hematoloog en kinderhematoloog moeten plaatsvinden. Bij een kinderwens kunnen wij u voorlichting geven over erfelijkheid en u eventueel verwijzen naar de polikliniek Klinische Genetica.

Sluit de enquête