Overige hulpverleners

De zorg rondom de behandeling is multidisciplinair. De hematoloog is uw hoofdbehandelaar en beslist over het behandelplan. Personen die verder (mogelijk) bij uw zorg betrokken kunnen zijn:

Consulenten

Dit zijn artsen van een ander specialisme die door de zaalarts in consult worden gevraagd als dit nodig is. Meestal zijn dit arts-assistenten in opleiding tot het betreffende specialisme (bijvoorbeeld chirurgie). Zij overleggen hun bevindingen met hun eigen supervisor.

Fysiotherapeut

De fysiotherapeut wordt ingeschakeld als dit aan de orde is. Denk aan de begeleiding bij het mobiliseren, het aanleren van spieroefeningen of ademhalingsoefeningen.

Diëtiste

De diëtiste geeft zo nodig adviezen omtrent voeding, zoals bijvoorbeeld energieverrijkte voeding.

Mondhygiëniste

De mondhygiëniste geeft, indien aan de orde, mondhygiëne-instructies en kan uw gebit reinigen. Een slecht gebit is namelijk een bron van infectie.  

Medisch maatschappelijk werker

Omdat een opname ook in mentaal opzicht veel van u en uw familie vraagt, kunt u een beroep doen op het medisch maatschappelijk werk. Medisch maatschappelijk werk kan u door middel van gesprekken helpen om deze moeilijke periode het hoofd te bieden. Daarnaast kan het medisch maatschappelijk werk bemiddelen naar andere instanties, bijvoorbeeld werkgevers en scholen om zo beter begrip voor uw situatie te krijgen. Na een kennismakingsgesprek bepaalt u zelf of er behoefte is aan verdere ondersteuning.  

Geestelijk verzorger

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis krijgt u heel wat indrukken te verwerken. Dit kan bij u gedachten en gevoelens oproepen die u diep raken in uw levens- en geloofsovertuiging. Wellicht komt u voor ingrijpende beslissingen te staan. Het kan zijn dat u een gesprekspartner wenst die u kan steunen en helpen bij de vragen die het leven u stelt. In het Maastricht UMC+ zijn geestelijk verzorgers aanwezig op wie u een beroep kunt doen. Zij zijn er voor alle patiënten en hun familieleden, kerkelijk of niet. Hiervoor kan op eigen verzoek een afspraak gemaakt worden.

Activiteitentherapeut

Activiteitentherapie heeft als doel het psychisch en sociaal functioneren van patiënten positief te beïnvloeden. Uitgangspunten zijn de mogelijkheden en beperkingen van de patiënt. De activiteitentherapie vindt plaats op uw eigen kamer.

Sluit de enquête