In het voorjaar 2015 is de afdeling Hematologie gestart met de MOSA-studie. De studie gaat over de lange termijn effecten van een stamceltransplantatie en de behandeling van het Hodgkin lymfoom. Het onderzoek is gericht op patiënten die behandeld zijn voor een Hodgkin Lymfoom of patiënten die behandeld zijn met een stamceltransplantatie die tot op heden ziektevrij zijn. De MOSA (Maastricht HOdgkin en StamceltrAnsplantatie) studie is een onderzoek naar de gevolgen van de behandeling op langere termijn. De MOSA-studie kan alleen een succes worden met voldoende deelnemers. Uw deelname wordt dan ook zeer gewaardeerd door het onderzoeksteam. Heeft u interesse? Kijk dan voor meer informatie op de website van de MOSA-studie.

Sluit de enquête