De onderzoeksprojecten van de afdeling Hematologie zijn gericht op klinische hemostase/trombose en immunotherapie. Het preklinisch onderzoek richt zich op celtherapie waarbij de rol van dendritische cellen als mogelijkheid tot een vaccin tegen kanker en de ontwikkeling van natural killer cellen in de strijd tegen kanker op de voorgrond staan. Tevens vindt in regionaal Europees verband onderzoek plaats naar nieuwe technologie voor het opsporen van borstkanker en onderzoek naar het herstel van het afweersysteem na kanker. Voor uitgebreidere informatie

Sluit de enquête