Wetenschappelijk Onderzoek

U kunt gevraagd worden om deel te nemen aan een wetenschappelijke studie (trial). Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek is een belangrijk onderdeel van een academisch ziekenhuis. De resultaten van het wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt om de zorg te verbeteren. Uiteraard wordt u door ons vooraf uitvoerig geïnformeerd en kunt u al uw vragen stellen. Meer informatie over wetenschappelijk onderzoek is te vinden op www.hovon.nl en www.hematologienederland.nl.  Kankeronderzoekfonds Limburg steunt medisch-weten­schappelijk onderzoek dat wordt verricht in het Maastricht UMC+. Onder de naam Kankeronderzoekfonds Limburg wordt aandacht gevraagd voor kanker en voor fondsen voor zorg, onderzoek, opleiding en preventie van kanker. 
 
Sluit de enquête